om-kiro.jpg

Kort om kiropraktik

Kiropraktik är ett verksamhetsområde inom hälso- och sjukvården som innefattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Med hjälp av manuella undersökningsmetoder ställs diagnos och därefter utförs behandling och rehabilitering.

Vid en behandling är målet att samspelet mellan muskler, leder och nerver normaliseras. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik. En kiropraktisk behandling är oftast helt smärtfri och patienter upplever många gånger smärtlindring samt ökad rörlighet direkt efter avslutad behandling.

 


Rehabilitering och träning

För att må bra och fungera mer hållbart i vardagen på sikt behöver kroppen aktiveras. Vårt syfte är att med hjälp av rehabiliterande träning samt motivera till en mer rörlig vardag skapa en smärtfri, funktionell och hållbar kropp.

Som komplement till den kiropraktiska behandlingen erbjuder vi därför rehabiliterande träning som anpassas efter dina behov. 

om-traning.jpg